Spotkanie zespołu Falochronu w Metisie

26 września 2012 roku odbyło się w ROM-E Metis spotkanie zespołu realizującego projekt Falochron dla Śląska. Uczestniczyli w nim nauczyciele-konsultanci, przedstawiciele KWP oraz dr Jacek Kurzępa. Celem spotkania było podsumowanie pierwszego etapu wdrażania Falochronu.

W rezultacie w I etapie uczestniczą:

Gmina

Liczba nauczycieli

Liczba szkól

Katowice

43

11

Siemianowice

33

10

Gliwice

32

9

Razem

118

30

 

Podsumowano również pod względem jakościowym wyniki diagnozy przeprowadzonej w szkołach w Katowicach, Gliwicach oraz Siemianowicach Śląskich.

Ankieta dla uczniów dotyczyła:

  • poziomu zadowolenia,
  • niewłaściwych zachowań,
  • wyznawanych wartości,
  • obecności tych zachowań wśród bliskich kolegów,
  • spędzania wolnego czasu.

 

Ankieta dla nauczycieli dotyczyła:

  • poziomu zadowolenia uczniów,
  • występowania niewłaściwych zachowań w szkole,
  • wyznawanych wartości przez uczniów,
  • spędzania wolnego czasu przez uczniów.

 

W rezultacie w badaniach ankietowych uczestniczyło:

 

Szkoły

Nauczyciele

Uczniowie

KATOWICE

G

156

531

PG

45

342

GLIWICE

P

103

620

PG

82

335

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

P

59

272

PG

92

450

RAZEM

537

2550

 

Obecnie zespół pracuje nad ilościowym podsumowaniem wyników ze wszystkich szkół oraz przygotowaniem raportu.

Opublikowano Kategorie Aktualności