Program szkoleń Falochronowych 2011 / 2012

Nauczyciele, którzy będą budować Szkolne Falochrony uczestniczą w ramach projektu w 25-godzinnym szkoleniu Wygrać młodość… czyli jak przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży. Falochron dla Śląska, które jest prowadzone przez nauczycieli – konsultantów ROM-E Metis.

Czytaj dalej Program szkoleń Falochronowych 2011 / 2012

Budujemy Falochron w Siemianowicach Śląskich

Falochron dla młodzieży województwa śląskiego to projekt adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w regionie. Dotyczy on profilaktyki zachowań ryzykownych. Pierwsza w województwie konferencja lokalna informująca o projekcie odbyła się 11 maja 2011 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Siemianowicach Śląskich.

Czytaj dalej Budujemy Falochron w Siemianowicach Śląskich