Kampania społeczna – Falochron dla Śląska. Profilaktyka buillingu – spotkanie z nauczycielami

30 maja 2023 r. odbyło się podsumowanie kolejnej edycji projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego, który jest realizowany od 2009 r. przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.

Tegoroczna edycja: Kampania społeczna – Falochron dla Śląska. Profilaktyka buillingu w roku szkolnym 2022 – 2023 była wdrażana w szkołach we współpracy z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach.

Celem edycji była implementacja programu Falochron dla Śląska. Profilaktyka buillingu w 15 placówkach edukacyjnych województwa śląskiego w okresie od 1 października 2022 r. – 30 czerwca 2023 r. m.in. poprzez współpracę z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Nadrzędnym celem programu było zbudowanie sieci lokalnych Szkolnych Falochronów, czyli wzmocnień wobec czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka.

Indywidualne Szkolne Falochrony to pomysł na nową jakość profilaktyki w szkołach/placówkach, który sprawdził się już w latach 2012 – 2016, kiedy to program został zaimplementowany w ośmiu śląskich miastach: Katowicach, Gliwicach, Siemianowicach Śląskich, Dąbrowie Górniczej, Bytomiu, Chorzowie, Jaworznie oraz Rybniku. Łącznie Falochron realizowało 77 szkół. Zaś w latach 2016 – 2018 Falochron objął działaniem 16 województw w Polsce i był realizowany w ramach Programu Bezpieczna+.

W roku szkolnym 2022 – 2023 Falochron dla Śląska był realizowany wraz z Radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Jego celem było uruchomienie w środowiskach szkolnych empatii i rówieśniczego wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Szczególnie w sytuacji pandemii COVID-19.

W ubiegłorocznej edycji Falochron. Edycja Młodzież dla Młodzieży wzięło udział 65 nauczycieli z 15 szkół.

W ramach realizacji projektu Falochron dla Śląska. Profilaktyka bullyingu, 17 kwietnia 2023 r. nauczyciele uczestniczący w projekcie, uczestniczyli w wydarzeniu o charakterze konferencji naukowej poruszającej temat bullyingu i relacji w grupie rówieśniczej – Dni OLWEUSA. Było to trzydniowe wydarzenie złożone z wystąpień wybitnych badaczy zjawiska bullyingu z całego świata oraz warsztatów zatytułowanych „Laboratorium bullyingowej pomocy”, przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli. W trakcie wydarzenia będziemy prezentować wyniki prac studentów zainteresowanych badaniem zjawiska bullyingu. Do udziału w Dniach OLWEUSA obok naukowców, studentów, dziennikarzy, zaproszona także uczniów i nauczycieli. To oni obok rodziców są kluczowym ogniwem skutecznych antybullyingowych interwencji.

Wśród tematów, które zostały poruszone w trakcie wydarzenia znalazły się:

 • Profilaktyka bullyingu
 • Gdzie i kiedy zaczyna się bullying?
 • Mity związane z bullyingiem
 • Jak pomóc dziecku doświadczającemu bullyingu?
 • Rola dorosłego w zjawisku bullyingu
 • Czy i kiedy powinni reagować rodzice
 • Cyberbullying

 

Szkoły, które wzięły udział w projekcie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworznie.
 2. Szkoła Podstawowa nr 5 w Mysłowicach.
 3. Szkoła Podstawowa w Malcu.
 4. Zespół Szkół nr 6 w Tychach.
 5. Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej.
 6. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Zawierciu.
 7. Szkoła Podstawowa nr 6 w Będzinie.
 8. Zespół Szkół w Koziegłowach.
 9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawonkowie.
 10. Szkoła Branżowa I Stopnia nr 5 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Raciborzu.
 11. Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku – Białej.
 12. Szkoła Podstawowa nr 46 w Bytomiu.
 13. Zespół Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej.
 14. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowisku.
 15. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 39 w Zabrzu.
Opublikowano Kategorie Aktualności