Budujemy Falochron w Jaworznie

Kolejna w województwie konferencja lokalna informująca o projekcie Falochron dla Śląska odbyła się 23 października 2014 roku w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Zorganizowana została przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach we współpracy z Urzędem Miasta Jaworzno, a wzięli w niej udział dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy z jaworznickich szkół oraz przedstawiciele instytucji, dla których bezpieczeństwo młodzieży jest najważniejsze, m.in.:

  • Dariusz Starzycki – I Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzno
  • Małgorzata Helbin – Więcek Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
  • Krystyna Bojęś – Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
  • Anna Szelner – specjalista GKRPA
  • Wioletta Sztukowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  • Karolina Kaźmierczak – Poradnia Terapii Uzależnień
  • Przedstawiciele Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

 

Konferencję w Jaworznie zainaugurował Pan Dariusz Starzycki I Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzno, który w swojej wypowiedzi podkreślił znaczenie programu dla miasta, aby stał się on prawdziwym elementem sprawiającym, że młodzież zanim popełni fałszywy krok, spróbowała zwrócić się z problemem do właściwych osób dorosłych. Wszystkich zaproszonych gości powitała Pani Małgorzata Helbin – Więcek Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Pani Grażyna Cybula – Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach.

W konferencji uczestniczył dr hab. Jacek Kurzępa (prof. SWPS, Wrocław), który sprawuje funkcję konsultanta i eksperta w realizowanym przedsięwzięciu FALOCHRON dla Śląska. Wygłosił ona wykład na temat Nauczyciel współczesności.Ponadto wśród prelegentów znalazła się Bożena Kozłowska – doradca metodyczny pedagogów szkolnych, która zaprezentowała działania wychowawczo-profilaktyczne realizowane w mieście pn. Profilaktyka – przegląd programów realizowanych w gminie. Skuteczność profilaktyki w procesie edukacji. Jacek Sowa z Komendy Miejskiej Policji zapoznał uczestników konferencji ze Stanem zagrożenia przestępczością i demoralizacją nieletnich na terenie Rybnika ze szczególnym uwzględnieniem szkół/placówek oświatowych. Natomiast przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji – kom. Paweł Warchoł zaprezentował raport dotyczący rozpoznania i działań profilaktycznych Śląskiej Policji w zakresie zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznych w województwie śląskim.

W sumie w konferencji uczestniczyło 40 osób.