Budujemy Falochron w Siemianowicach Śląskich

Falochron dla młodzieży województwa śląskiego to projekt adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w regionie. Dotyczy on profilaktyki zachowań ryzykownych. Pierwsza w województwie konferencja lokalna informująca o projekcie odbyła się 11 maja 2011 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Siemianowicach Śląskich.

Zorganizowana została przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego, a wzięli w niej udział nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i koordynatorzy ds. bezpieczeństwa z siemianowickich szkół oraz przedstawiciele instytucji, dla których bezpieczeństwo młodzieży jest najważniejsze, m.in.:

  • Wojciech Abłażewicz – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
  • Bogusław Palka, Jarosław Kata – przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
  • Mirosław Papiernik – Wicedyrektor Delegatury KO W Bytomiu,
  • Ewa Bandała – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  • Cezary Garczarczyk – Komendant Miejski Policji,
  • Józef Kogut – Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Ofiarom Przestępstw,
  • Kinga Hamera – Gromadka – OIK.

W sumie w konferencji uczestniczyło 50 osób.

Celem Falochronu jest przede wszystkim integracja i koordynacja działań wszelkich służb, instytucji oraz organizacji podejmujących działania na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży i rozwiązywania problemów społecznych w województwie śląskim. Jednym z elementów Falochronu jest również podniesienie kompetencji i umiejętności wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli zaangażowanych w takie działania na terenie szkół i placówek. Podejmowane działania w tym obszarze mają być zakończone stworzeniem Szkolnych Falochronów, które otoczą młodego człowieka siecią wsparcia, chodzi bowiem o to, aby wygrać młodość, bo od młodości wszystko zależy /ks. Jozef Tarnawski/.

Koordynatorem działań w projekcie Falochron z ramienia miasta jest Pani Wanda Abłażewicz – pedagog szkolny ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemianowicach Śląskich.

 

Zobacz także:

Konferencja na rzecz siemianowickiej młodzieży – Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Pierwsza w województwie – Puls Miasta – Siemianowice Śląskie

 

Galeria zdjęć: