Budujemy Falochron w Gliwicach

Falochron dla młodzieży województwa śląskiego to projekt adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w regionie. Dotyczy on profilaktyki zachowań ryzykownych. Kolejna w województwie konferencja lokalna informująca o projekcie odbyła się 18 maja 2011 roku w Centrum Organizacji Kulturalnych PEREŁKA w Gliwicach.

Zorganizowana została przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach we współpracy z Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym, a wzięli w niej udział nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy z gliwickich szkół oraz przedstawiciele instytucji, dla których bezpieczeństwo młodzieży jest najważniejsze, m.in.:

  • Elwira Barańska-Szczerba – wicedyrektor KO, Delegatura W Gliwicach,
  • Jacek Tarkota – Dyrektor Gliwickiego Ośrodka Metodycznego.

W sumie w konferencji uczestniczyło 30 osób.

W konferencji uczestniczył dr hab. Jacek Kurzępa – prof. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, który sprawuje funkcję konsultanta i eksperta w realizowanym przedsięwzięciu FALOCHRON dla Śląska. Wygłosił ona wykład na temat Miejsca i roli autorytetów w budowaniu wspólnotowych działań. Ponadto wśród prelegentów znalazła się Jolanta Pasella z Gimnazjum nr 11 w Gliwicach, która zaprezentowała System pozytywnej motywacji – projekt wychowawczo – profilaktyczny realizowany w szkole oraz podinsp. Katarzyna Brzozowska – Specjalista ds. nieletnich, która zapoznała uczestników konferencji ze Stanem zagrożenia przestępczością i demoralizacją nieletnich na terenie Gliwic ze szczególnym uwzględnieniem szkół/placówek oświatowych. Podinspektor Adam Strzebińczyk – przedstawiciel KWP zaprezentował raport dotyczący rozpoznania i działań profilaktycznych Śląskiej Policji w zakresie zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznych w województwie śląskim

Celem Falochronu jest przede wszystkim integracja i koordynacja działań wszelkich służb, instytucji oraz organizacji podejmujących działania na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży i rozwiązywania problemów społecznych w województwie śląskim. Jednym z elementów Falochronu jest również podniesienie kompetencji i umiejętności wychowawczo – profilaktycznych nauczycieli zaangażowanych w takie działania na terenie szkół i placówek. Podejmowane działania w tym obszarze mają być zakończone stworzeniem Szkolnych Falochronów, które otoczą młodego człowieka siecią wsparcia.

Koordynatorem działań w projekcie Falochron jest Pani Lucyna Markowicz doradca metodyczny ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gliwicach i psycholog szkolny w Szkole Podstawowej nr 1.

 

Galeria zdjęć: