Co się dzieje na Śląskim Falochronie?

W trzech gminach województwa śląskiego trwają szkolenia prowadzone przez ROM-E Metis w ramach realizowanego Projektu Falochron dla Śląska. Aktualnie 117 nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 32 szkół uczestniczy w warsztatach szkoleniowych. To ważne spotkania, przygotowujące do budowania indywidualnych Szkolnych Falochronów, czyli takiej koncepcji pracy wychowawczej z młodzieżą, która odpowie na lokalne potrzeby, będzie chronić przed tym, co zagraża młodym ludziom ze strony współczesnego świata.

Idea Śląskiego Falochronu bardzo silnie odwołuje się do indywidualnego kapitału, jaki tkwi w młodych ludziach, do tego co oni mają dobrego do zaoferowania światu. I właśnie dlatego nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy starają się posiąść takie umiejętności, które pozwolą im to odczytać, pomogą działać wśród młodych, by stopniowo ten codzienny świat młodzieży, jakim jest szkoła był bardziej bezpieczny, chronił przed tym, co niebezpieczne. Nauczyciele wsłuchują się w treści szkolenia, dyskutują, analizują swoje doświadczenia, wyciągają wnioski i dostosowują formułę projektu do szkolnych potrzeb.

28 grudnia 2011 roku w siedzibie Metisu spotkał się zespół nauczycieli-konsultantów, aby podsumować i przedyskutować dotychczasowe szkolenia.

Opublikowano Kategorie Aktualności