Podsumowanie etapu szkoleniowego w pierwszej edycji Falochronu dla Śląska

Pod koniec marca 2012 roku zakończył się etap szkoleniowy w pierwszej edycji Falochronu dla Śląska, w którym uczestniczyły Katowice, Siemianowice Śląskie oraz Gliwice.

W efekcie przeszkolono:

Gmina

Liczba nauczycieli

Liczba szkół/placówek

Katowice

43

11

Siemianowice Śląskie

33

10

Gliwice

32

9

Łącznie

118

30

 

Nauczyciele od października do końca marca uczestniczyli w 25-godzinnych warsztatach:

Wygrać młodość… czyli jak przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży. Falochron dla Śląska, które obejmowały cztery strefy tematyczne, będące zarazem strefami oddziaływania Falochronu:

Strefa 1.

Diagnoza środowiska szkolnego. Analiza specyfiki środowiska szkolnego pod kątem zagrożeń.

 

Strefa 2.

Relacje z rodzicami i innymi znaczącymi osobami. Budowanie indywidualnego kapitału – system wartości i postaw.

 • Więź jako wartość – podstawy teorii więzi a teoria resilience. Adolescencja jako szansa na kreatywną i satysfakcjonującą dorosłość
 • Percepcja świata w perspektywie nastolatków i dorosłych.
 • Ja w kontakcie z nastolatkiem. Przekonania wspierające relacje i hamujące. Stereotypy w sposobie widzenia wzajemnych kontaktów. Kwestionowanie hamujących przekonań.
 • Jak rozmawiać?

Komunikacja jako budowanie pomostu pomiędzy światem dorosłych (nauczyciel, rodzic) i nastolatków

 

Strefa 3.

Budowanie dobrego klimatu szkoły. Korygowanie niewłaściwych zachowań poprzez modelowanie konstruktywnych działań wychowawczych i profilaktycznych w środowiskach szkolnych. Trudny uczeń czy wymagający?

Systemowe podejście do rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem społecznym uczniów. Zasady budowania strategii korygujących dla ucznia w środowisku szkolnym i rodzinnym – modele oddziaływań wychowawczych i korygujących. Korzystanie z potencjału wychowawczego dorosłych w budowaniu relacji nauczyciel/ wychowawca – uczeń.

 

Strefa 4.

Działania interdyscyplinarne. Tworzenie systemowych oddziaływań w zakresie działalności instytucji i służb pracujących na rzecz edukacji, wychowania i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Diagnoza zasobów środowiska lokalnego w profilaktyce zagrożeń. Budowanie modelu wsparcia w oparciu o kompetencje instytucji środowiska.

 

Aktualnie zespoły Falochronowe mają za zadanie zbudować Szkolne Falochrony, które będą odpowiedzią na obszary problemowe i ryzyka w szkole oraz wsłuchają się w potrzeby środowiska. Tak więc każda szkoła musi przeprowadzić diagnozę, a następnie stworzyć indywidualny i niepowtarzalny własny Falochron. Jakie one będą, tego nie wiemy, ale możemy przypuszczać, że ich celem nadrzędnym i zadaniem będzie ochrona młodych ludzi przed zagrożeniami współczesnego świata. Oczywiście nie jest to łatwe zadanie, ale wyznacza uczniom pewną drogę ku wartościom, postawom, które są ważne w życiu. A nauczyciel, wychowawca towarzyszący w tej drodze może stać ważną osobą w życiu swoich uczniów. W czerwcu zespoły szkolne przekażą do ROM-E Metis wnioski z przeprowadzonych diagnoz. Natomiast na końcowe raporty szkoły mają czas do czerwca 2013 roku. W między czasie w każdej gminie odbędą się spotkania superwizyjne.

Na zakończenie warsztatów zadaliśmy nauczycielom cztery pytania:

 1. Z czym wychodzą po szkoleniach?
  W odpowiedzi usłyszeliśmy, że z jednej strony z nowym doświadczeniem i nowym podejściem do profilaktyki szkolnej, z wskazówkami do pracy, natomiast z drugiej – z wieloma wątpliwościami, pytaniami, niepewnością dotyczącą efektywności planowanych działań. Mówiono też o wierze, że coś zmienią, o pomysłach, wielkich chęciach i nadziei. Zespół z jednej ze szkół napisał tak: Jesteśmy na początku tworzenia Falochronu. Mamy otwarte głowy i dużo chęci, żeby coś zrobić. Wiemy co.
 1. W jakim miejscu jestem?
  Tutaj nauczyciele wskazali, iż już zapoznali radę pedagogiczną z założeniami Falochronu albo przygotowują się do tego spotkania. Prawie wszystkie szkoły są w trakcie przeprowadzania diagnozy i czekają na jej wyniki. Szukają też wsparcia u innych nauczycieli.
 1. Co mogę zrobić, żeby zrealizować założenia Falochronu?
  Na to pytanie odpowiedzi były bardzo indywidualne, dotyczące poszukiwania wsparcia u innych nauczycieli i motywowania ich do wspólnej pracy. Ważna dla wielu jest współpraca w zespołach oraz otwartość na nowe pomysły oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych w szkole.
 1. Na co się zdecyduję?
  Zbudować Szkolny Falochron.