Budujemy Falochron w Chorzowie

Kolejna edycja Falochronu dla Śląska rozpoczęła się konferencją lokalną 18 kwietnia 2012 roku, która odbyła się w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach we współpracy z Urzędem Miasta Chorzów. Swoja obecnością konferencję zaszczycił Wiesław Ciężkowski – Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych w Chorzowie. Ponadto wzięli w niej udział dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz przedstawiciele instytucji, dla których dobro i bezpieczeństwo młodzieży jest najważniejsze, m.in.:

  • Jerzy Walas – Dyrektor Delegatury KO w Chorzowie,
  • Lidia Stuchlik – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej
  • Danuta Szary – Kierownik Referatu Spraw Społecznych
  • Grażyna Kosińska-Jokel – Przewodnicząca komisji Edukacji
  • Robert Gierek – Dyrektor Ośrodka Promocji Rodziny
  • Robert Matysiak – Zastępca Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

W sumie w konferencji uczestniczyło 60 osób.

W konferencji uczestniczył dr hab. Jacek Kurzępa – prof. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, który sprawuje funkcję konsultanta i eksperta w realizowanym przedsięwzięciu FALOCHRON dla Śląska. Wygłosił on wykład na temat Galeria komercyjnej toksyczności – zachowania adolescentów. Mowa była o kulturze natychmiastowej satysfakcji, z której korzysta nastolatek/nastolatka. Oczywiście to widzenie badacza, socjologa młodzieży. W kontekście takiego ujęcia Falochron jest odpowiedzią i szansą dla młodych ludzi, gdyż wprowadza ich w świat wartości i właściwych postaw, budując potencjał młodości.

Gości przywitała Ilona Helik – Dyrektor AZSO, która podkreśliła, iż w pracy nauczyciela najważniejsza jest relacja wychowawcza z uczniem. Następnie Bożena Bucka, Dyrektor ROM-E Metis w Katowicach, zaprosiła chorzowskie szkoły/placówki do uczestnictwa w realizowanym przedsięwzięciu Falochron dla Śląska. Irena Świerczyńska, doradczyni metodyczna pedagogów i psychologów szkolnych, która koordynuje projekt na terenie Chorzowa, dokonała przeglądu programów realizowanych w gminie: Skuteczność profilaktyki w procesie edukacji – refleksja z praktyki szkolnej. Po czym przedstawicielka KWP – podinspektor Grażyna Słomska – zaprezentowała raport dotyczący rozpoznania i działań profilaktycznych Śląskiej Policji w zakresie zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznych w województwie śląskim za rok 2011. Natomiast przedstawiciele KMP w Chorzowie zaprezentowali skalę zachowań ryzykownych podejmowanych przez nieletnich na terenie Chorzowa.

Czego dotyczy Falochron dla młodzieży województwa śląskiego? Założenia, misję, cele, projektowane strefy oddziaływania oraz dynamikę dla województwa śląskiego zaprezentowała Magdalena Wieczorek koordynator projektu z ROM-E Metis oraz Maria Bernad współautorka oraz doradca metodyczny ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Katowicach.