Budujemy Falochron w Dąbrowie Górniczej

19 kwietnia 2012 roku projekt Falochron dla Śląska został zaprezentowany w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Konferencja zorganizowana została przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach we współpracy z Urzędem Miasta Dąbrowa Górnicza. Wzięli w niej udział dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, kuratorzy sądowi oraz nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz przedstawiciele instytucji, dla których bezpieczeństwo młodzieży jest najważniejsze, m.in.:

  • Grzegorz Raczek – Dyrektor Delegatury KO w Sosnowcu,
  • Małgorzata Wilk – Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty.

W sumie w konferencji uczestniczyło 65 osób.

W konferencji uczestniczył dr hab. Jacek Kurzępa – prof. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, który sprawuje funkcję konsultanta i eksperta w realizowanym przedsięwzięciu FALOCHRON dla Śląska. Wygłosił on wykład na temat Galeria komercyjnej toksyczności – zachowania adolescentów. Mowa była o kulturze natychmiastowej satysfakcji z której korzysta nastolatek/nastolatka. Oczywiście to widzenie badacza, socjologa młodzieży. W kontekście takiego ujęcia Falochron jest odpowiedzią i szansą dla młodych ludzi, gdyż wprowadza ich w świat wartości i właściwych postaw, budując potencjał młodości.

Gości przywitała Małgorzata Wilk – Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty. Następnie Grażyna Cybula – Wicedyrektor ROM-E Metis w Katowicach zaprosiła do uczestnictwa w realizowanym przedsięwzięciu Falochron dla Śląska. Wanda Strąk, doradczyni metodyczna pedagogów i psychologów szkolnych, która koordynuje projekt na terenie miasta, zaprezentowała działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane w dąbrowskich szkołach i placówkach. Przedstawiciel KWP – podinspektor Krzysztof Kazek – zaprezentował raport dotyczący rozpoznania i działań profilaktycznych Śląskiej Policji w zakresie zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznych w województwie śląskim za rok 2011. Natomiast Konrad Cencek i Mariusz Huras przedstawiciele KMP w Dąbrowie Górniczej omówili skalę zachowań ryzykownych podejmowanych przez nieletnich na terenie miasta.

Czego dotyczy Falochron dla młodzieży województwa śląskiego? Założenia, misję, cele, projektowane strefy oddziaływania oraz dynamikę dla województwa śląskiego zaprezentowała Magdalena Wieczorek koordynator projektu z ROM-E Metis oraz Maria Bernad współautorka oraz doradca metodyczny ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Katowicach.