Budujemy Falochron w Bytomiu

Bytomski Falochron dla Śląska zainaugurowano konferencją lokalną 25 września 2012 roku w Bytomskim Centrum Edukacji.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach we współpracy z Urzędem Miasta Bytom. Wzięli w niej udział dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz przedstawiciele instytucji, dla których dobro i bezpieczeństwo młodzieży jest najważniejsze, m.in.: Jerzy Walas – Dyrektor Delegatury KO w Bytomiu oraz Naczelnik Wydziału Edukacji UM. W sumie w konferencji uczestniczyło 50 osób.

Konferencji towarzyszył dr Jacek Kurzępa – prof. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, który sprawuje funkcję konsultanta i eksperta w realizowanym przedsięwzięciu FALOCHRON dla Śląska. Tym razem przybliżył uczestnikom Falochron Dolnośląski, jego specyfikę oraz założenia merytoryczne.

Gości przywitała Grażyna Cybula – wicedyrektor ROM-E Metis w Katowicach, zaprosiła chorzowskie szkoły/placówki do uczestnictwa w realizowanym przedsięwzięciu Falochron dla Śląska. Ilona Nitychoruk-Piekarz , doradczyni metodyczna pedagogów i psychologów szkolnych, która koordynuje projekt na terenie Bytomia, dokonała przeglądu programów realizowanych w gminie: Skuteczność profilaktyki w procesie edukacji – refleksja z praktyki szkolnej. Po czym przedstawiciel KWP – Krzysztof Kazek – zaprezentowała raport dotyczący rozpoznania i działań profilaktycznych Śląskiej Policji w zakresie zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznych w województwie śląskim za rok 2011. Natomiast przedstawicielka KMP w Bytomiu Agnieszka Caban zaprezentowała skalę zachowań ryzykownych podejmowanych przez nieletnich na terenie Bytomia.

Czego dotyczy Falochron dla młodzieży województwa śląskiego? Założenia, misję, cele, projektowane strefy oddziaływania oraz dynamikę dla województwa śląskiego zaprezentowała Magdalena Wieczorek koordynator projektu z ROM-E Metis oraz Maria Bernad współautorka oraz doradca metodyczny ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Katowicach.

Opublikowano Kategorie AktualnościTagi