Harmonogram szkoleń dla Dąbrowy Górniczej, Chorzowa i Bytomia

Dynamika szkoleń Falochronowych 2012 – 2013.

  Chorzów Dąbrowa Górnicza Bytom
STREFA I
5 godzin
Terminy:
10 października 2012 r.
w godz. 14:00 – 18:00
17 października 2012 r.
w godz. 14:00 – 18:00
24 października 2012 r.
w godz. 14:00 – 18:00
STREFA II/1
5 godzin
Terminy:
14 listopada 2012 r.
w godz. 14:00 – 18:00
27 listopada 2012 r.
w godz. 14:00 – 18:00
22 listopada 2012 r.
w godz. 14:00 – 18:00
STREFA II/2
5 godzin
Terminy:
13 grudnia 2012 r.
w godz. 14:00 – 18:00
11 grudnia 2012 r.
w godz. 14:00 – 18:00
18 grudnia 2012 r.
w godz. 14:00 – 18:00
STREFA III/1
5 godzin
Terminy:
6 lutego 2013 r.
w godz. 14:00 – 18:00
20 marca 2012 r.
w godz. 14:00 – 18:00
27 marca 2013 r.
w godz. 14:00 – 18:00
STREFA IV
5 godzin
Terminy:
9 kwietnia 2013 r.
w godz. 14:00 – 18:00
16 kwietnia 2013 r.
w godz. 14:00 – 18:00
23 kwietnia 2013 r.
w godz. 14:00 – 18:00
STREFA III/2
5 godzin
Terminy:
8 maja 2013 r.
w godz. 14:00 – 18:00
15 maja 2013 r.
w godz. 14:00 – 18:00
22 maja 2013 r.
w godz. 14:00 – 18:00