Podsumowanie I edycji Falochronu

Podsumowanie I edycji Falochronu.

Gmina

Liczba nauczycieli

Liczba szkól

Katowice

43

11

Siemianowice Śląskie

33

10

Gliwice

32

9

Razem

118

30

W pierwszej edycji Falochronu dla Śląska wzięło udział 118 nauczycieli z 30 szkół.

Szkoły

Nauczyciele

Uczniowie

KATOWICE

G

156

531

PG

45

342

GLIWICE

P

103

620

PG

82

335

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

P

59

272

PG

92

450

RAZEM

537

2550

Nauczyciele przeprowadzili diagnozę problemów w szkole.

Ankieta dla uczniów dotyczyła: poziomu zadowolenia, niewłaściwych zachowań, wyznawanych wartości, obecności tych zachowań wśród bliskich kolegów oraz sposobu spędzania wolnego czasu przez nastolatków.

Ankieta dla nauczycieli dotyczyła: poziomu zadowolenia uczniów, występowania niewłaściwych zachowań w szkole, wyznawanych wartości przez uczniów oraz

spędzania wolnego czasu przez uczniów.

Łącznie przebadano 537 nauczycieli oraz 2550 nauczycieli.

Obecnie przygotowywany jest raport z przeprowadzonych diagnoz szkolnych oraz zbudowanych Falochronów.