Podsumowanie II edycji Falochronu

Podsumowanie II edycji Falochronu.

Gmina

Liczba nauczycieli

Liczba szkół

Chorzów

21

5

Dąbrowa Górnicza

29

8

Bytom

37

10

Razem

87

23

W drugiej edycji Falochronu dla Śląska wzięło udział 87 nauczycieli z 23 szkół.

Szkoły

Nauczyciele

Uczniowie

CHORZÓW

5

105

455

DĄBROWA GÓRNICZA

8

237

716

BYTOM

10

186

674

RAZEM

528

1845

Nauczyciele przeprowadzili diagnozę problemów w szkole.

Ankieta dla uczniów dotyczyła: poziomu zadowolenia, niewłaściwych zachowań, wyznawanych wartości, obecności tych zachowań wśród bliskich kolegów oraz sposobu spędzania wolnego czasu przez nastolatków.

Ankieta dla nauczycieli dotyczyła: poziomu zadowolenia uczniów, występowania niewłaściwych zachowań w szkole, wyznawanych wartości przez uczniów oraz

spędzania wolnego czasu przez uczniów.

Łącznie przebadano 528 nauczycieli oraz 1845 nauczycieli.

Obecnie przygotowywany jest raport z przeprowadzonych diagnoz szkolnych oraz zbudowanych Falochronów.