Budujemy Falochron w Rybniku

Falochron dla młodzieży województwa śląskiego to projekt adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w regionie. Dotyczy on profilaktyki zachowań ryzykownych. Siódma w województwie konferencja lokalna informująca o projekcie odbyła się 15 września 2014 roku w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej.

Zorganizowana została przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku, a wzięli w niej udział dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy z rybnickich szkół oraz przedstawiciele instytucji, dla których bezpieczeństwo młodzieży jest najważniejsze, m.in.:

  • Maria Lipińska – Dyrektor KO, Delegatura w Rybniku,
  • Tadeusz Bonk – Naczelnik Wydziału Edukacji,
  • Joanna Hawel – Wydział Polityki Społecznej,
  • Danuta Jurczyk – Kurator Zawodowy Sądu Rodzinnego
  • Mariola Kujańska – Przewodnicząca Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej,
  • Przedstawiciel Straży Miejskiej.

 

W sumie w konferencji uczestniczyło 50 osób.

Konferencję w Rybniku zainaugurował Pan Adam Kocjan – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, który koordynuje działania w szkołach rybnickich.

W konferencji uczestniczył dr hab. Jacek Kurzepa (prof. SWPS, Wrocław), który sprawuje funkcję konsultanta i eksperta w realizowanym przedsięwzięciu FALOCHRON dla Śląska. Wygłosił ona wykład na temat Młodzież – czy mamy podstawy ku nadziei? Ponadto wśród prelegentów znalazła się Anna Naruszewicz – Studnik z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zaprezentowała działania wychowawczo-profilaktyczne realizowane w mieście pn. Profilaktyka – przegląd programów realizowanych w gminie. Skuteczność profilaktyki w procesie edukacji. Asp. szt. Dariusz Piotrowski z Komendy Miejskiej Policji z Referatu ds. Przestępczości Nieletnich Policji zapoznał uczestników konferencji ze Stanem zagrożenia przestępczością i demoralizacją nieletnich na terenie Rybnika ze szczególnym uwzględnieniem szkół/placówek oświatowych. Natomiast przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji – kom. Paweł Warchoł zaprezentował raport dotyczący rozpoznania i działań profilaktycznych Śląskiej Policji w zakresie zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznych w województwie śląskim. Gościem był również mł. ins. Krzysztof Kazek z KWP, który omówił ochronę praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w kontekście zachowań ryzykownych.

Czego dotyczy Falochron dla Śląska przedstawiając jego misję, cele, projektowane strefy oddziaływania Falochronu i dynamikę Falochronu dla Śląska.