Co się dzieje w Śląskim Falochronie?

Dla przypomnienia – FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego jest to program wczesnej profilaktyki wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Projekt został opracowany na podstawie Programu Falochron dla Województwa Dolnośląskiego w ścisłej współpracy z autorem FALOCHRONU – prof. dr hab. Jackiem Kurzępą. W latach 2012 – 2016 program został zaimplementowany w Katowicach, Gliwicach, Siemianowicach Śląskich, Dąbrowie Górniczej, Bytomiu, Chorzowie, Jaworznie oraz Rybniku. Łącznie Falochron realizowało 77 szkół.

Obecnie Falochron jest implementowany w Świętochłowicach. Zainaugurowany on został podczas konferencji, która odbyła się 18 listopada 2019 r. Projekt koordynuje Pan Leszek Wacławczyk – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach. W konferencji uczestniczyło 49 osób. Warsztaty szkoleniowe dla pedagogów szkolnych i psychologów szkolnych oraz zainteresowanych nauczycieli odbyły się w listopadzie 2019 r. Tematyka szkolenia obejmowała tematy:

  • FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Krok po kroku.
  • Nastolatek i jego rozwój psychiczny, emocjonalny, społeczny.
  • Więź jako wartość.
  • Nastolatek z trudnościami.

W szkoleniu wzięło udział 23 nauczycieli.

Jednocześnie w Ośrodku odbyły się, również w listopadzie, specjalistyczne warsztaty dla realizatorów programu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. W którym uczestniczyło 21 osób z różnych szkół województwa śląskiego. Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia uprawniające do realizacji programu na terenie szkoły/placówki oraz komplet materiałów niezbędnych do wdrażania programu. W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego zaplanowano spotkania superwizyjne, na których zostaną omówione wyniki diagnoz i zostaną przedstawione projekty Szkolnych Falochronów.

Pragniemy z nauczycielami wspólnie stworzyć model działań, z jednej strony chroniący młodych ludzi przed zagrożeniami, a z drugiej pobudzający ich do takiej aktywności, która zapełni przestrzeń ich ciekawości, czasem nudy, a czasem przestrzeń, trudnych doświadczeń – czymś dobrym, twórczym, a zarazem bezpiecznym.

Zależy nam na tym, by przez realizację Falochronu zbudować coś, co pokaże młodzieży jak iść przez różne sytuacje życiowe, by wygrać młodość….

Indywidualne FALOCHRONY – to pomysł na nową jakość profilaktyki w szkołach/placówkach.

Opublikowano Kategorie Aktualności