Konferencja Falochron. Edycja Młodzież dla Młodzieży, jako sposób rówieśniczego wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych i problemowych

12 maja 2021 roku odbyła się zdalna konferencja Falochron. Edycja Młodzież dla Młodzieży, jako sposób rówieśniczego wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych i problemowych, której organizatorami był Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach.

W bieżącym roku szkolnym Falochron dla Śląska był realizowany wraz z Radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Jego celem było uruchomienie w środowiskach szkolnych empatii i rówieśniczego wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Szczególnie w sytuacji pandemii COVID-19.

Wiemy, że jedną z najbardziej istotnych grup w rozwoju młodego człowieka jest jego grupa rówieśnicza – młodzież wzajemnie przekazuje sobie m.in. wiedzę o rolach społecznych, o sposobach radzenia sobie z trudnościami oraz tworzy modę na stosunek do różnych wartości, jak i stosunek wobec zagrożeń, ryzykownych zachowań, zdrowia. Edukacja rówieśnicza, o której była mowa podczas konferencji, dotyczyła udziału młodzieży w planowaniu, realizacji i ewaluacji programów profilaktycznych, np. promujących zdrowy styl życia i innych działań wychowawczo-profilaktycznych na terenie szkoły z uwzględnieniem edukacji zdalnej.

W konferencji wziął udział prof. dr hab. Jacek Kurzępa, który mówił o magnetyzmie grupy rówieśniczej, jako potencjale do zagospodarowania przez dorosłych.

Maja Ochman – Radna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego – podkreśliła wartość relacji rówieśniczych, które w znaczący sposób wpływają na drowie psychiczne dzieci i młodzieży.

W drugiej części konferencji skupiono się na profilaktyce w czasie pandemii – co działa, a co nie działa w profilaktyce?, profilaktyka a COVID-19 – szanse i zagrożenia i co z tym mogą zrobić rówieśnicy.

Opublikowano Kategorie Aktualności