Etap diagnostyczno-szkoleniowy

65 nauczycieli – realizatorów z 15 szkół wzięło udział w etapie diagnostyczno-szkoleniowym.

Gościem specjalnym spotkań była dr Monika Baryła-Matejczuk, która jest psychologiem, pracuje w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wydziału Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od lat zajmuje się obszarem wysokiej wrażliwości w badaniach i praktyce. Jest koordynatorką i autorką koncepcji projektów High sensitivity – Innovative Module in Human Sciences, PRO-MOTION. Sensitive Career Management, a także E-MOTION. Potencjał wysokiej wrażliwości.

Etap diagnostyczno-szkoleniowy

Kiedy? Temat
18 października 2021 r.

w godz. 15:00 – 16:30

Więź jako wartość

Tomasz Wojtasik

21 października 2021 r.

w godz. 15:00 – 16:30

Co mogą zrobić rówieśnicy?

Magdalena Wieczorek

28 października 2021 r.

w godz. 15:00 – 16:30

Nastolatek i jego rozwój psychiczny, emocjonalny i społeczny

Wioleta Baraniak

2 listopada 2021 r.

w godz. 16:00 – 18:00

Konsultacje dotyczące wyników diagnozy oraz koncepcji budowania Szkolnych Falochronów

Magdalena Wieczorek

Mapa czynników chroniących szkoły/placówki na różnych etapach edukacyjnych

Monika Baryła-Matejczuk

1 grudnia 2021 r.

w godz. 17:00 – 20:00

Mapa czynników ryzyka szkoły/placówki na różnych etapach edukacyjnych

Monika Baryła-Matejczuk

15 grudnia 2021 r.

w godz. 15:00 – 17:30

Dziecko wysokowrażliwe

Monika Baryła-Matejczuk

2 marca 2022 r.

w godz. 17:00 – 19:00

Konsultacje dotyczące wyników diagnozy oraz koncepcji budowania Szkolnych Falochronów

Wdrażanie Programu Profilaktycznego ABC wrażliwości

Monika Baryła-Matejczuk

26 kwietnia 2022 r.

w godz. 17:00 – 19:00

Konsultacje dotyczące wyników diagnozy oraz koncepcji budowania Szkolnych Falochronów

Wdrażanie Programu Profilaktycznego ABC wrażliwości

Monika Baryła-Matejczuk

17 maja 2022 r.

w godz. 18:00 – 20:00

Konsultacje dotyczące wyników diagnozy oraz koncepcji budowania Szkolnych Falochronów
Opublikowano Kategorie Aktualności