Happening Siła przyjaźni

W ramach realizacji projektu Falochron. Edycja Młodzież dla Młodzieży, jako sposób rówieśniczego wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych i problemowych 27 kwietnia 2022 roku w Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Katowicach odbył się Happening Siła przyjaźni, którego pomysłodawczynią była Pani Małgorzata Mackiewicz – pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Jaworznie.

W Happeningu wzięli udział nauczyciele – realizatorzy Falochronu wraz z uczniami, którzy uczestniczyli w warsztacie Czy ludzie pielęgnują przyjaźń?. Uczniowie pracowali metodą metaplanu. W grupach zastanawiali się nad cechami dobrego przyjaciela.

Wszystkie szkoły zostały obdarowane drzewem przyjaźni.

Happening Siła przyjaźni miał na celu propagowanie pozytywnej profilaktyki (pracy na czynnikach/wartościach chroniących uczniów/młodzież). Jego najważniejszym elementem jest wzmacnianie zachowań pozytywnych, jako poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań oraz inspirowanie do podejmowania twórczych aktywności. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, które sprzyjają przyjaźni. Zadaniem uczniów było szukanie odpowiedzi na postawione pytania problemowe. Poszukiwali źródeł zawierania przyjaźni, aby potrafili dostrzec jej wartość, rozwinąć potrzebę zawierania i pielęgnowania przyjaźni.

Celem warsztatów było zrozumienie zasady równowagi dawania i brania w przyjaźni. Punktem kulminacyjnym warsztatów ma być wspólna dyskusja zakończona wnioskami.

Opublikowano Kategorie Aktualności