Podsumowanie projektu Falochron…

6 czerwca 2022 r. nastąpiło podsumowanie edycji projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego, który jest realizowany od 2009 r. przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.

Tegoroczna edycja: Młodzież dla Młodzieży, jako sposób rówieśniczego wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych i problemowych była realizowana w ścisłej współpracy z Departamentem Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą oraz z Radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Tegoroczny projekt był sposobem uruchomienia w środowisku szkolnym empatii i rówieśniczego wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Pandemia COVID – 19 oraz agresja Rosji na Ukrainę spowodowała, że stanęliśmy przed nowym wyzwaniem wsparcia młodych ludzi w radzeniu sobie z tą sytuacją.

Wszystkie szkoły otrzymały wlepkę Szkoła z Falochronem.

Opublikowano Kategorie Aktualności