Budujemy Falochron w Katowicach

Falochron dla młodzieży województwa śląskiego to projekt adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w regionie. Dotyczy on profilaktyki zachowań ryzykownych. Kolejna w województwie konferencja lokalna informująca o projekcie odbyła się 24 maja 2011 roku w Zespole Szkół Integracyjnych im. R. Oszka w Katowicach.

Zorganizowana została przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach. Wzięli w niej udział nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy z katowickich szkół oraz przedstawiciele instytucji, dla których bezpieczeństwo młodzieży jest najważniejsze, m.in.:

  • Andrzej Rafa – Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej KO w Katowicach,
  • Aleksandra Radzioch-Dzienis – KO w Katowicach,
  • Ewa Kołodziej – Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta
  • Jerzy Dolinkiewicz – Przedstawiciel Rady Miasta Katowice,
  • Mirosław Cygan – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
  • Joanna Pruchniewska – Wydział Zarządzania Kryzysowego
  • Barbara Rawecka – Dyrektor PPP nr 2,
  • Halina Terlega – Dyrektor PPP nr 3,
  • Anna Bałchan – Stowarzyszenie POMOC na rzecz pomocy kobietom i dzieciom,
  • Ewa Krawczyk – SWPS, Katowice.

W sumie w konferencji uczestniczyło 70 osób.

W konferencji uczestniczył dr hab. Jacek Kurzępa – prof. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, który sprawuje funkcję konsultanta i eksperta w realizowanym przedsięwzięciu FALOCHRON dla Śląska. Wygłosił ona wykład na temat O potrzebie posiadania autorytetów słów kilka.

Maria Bernad, współautorka projektu, zaprezentowała działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane przez katowickich pedagogów i psychologów.

Natomiast podinsp. Adam Strzebińczyk – przedstawiciel KWP zaprezentował raport dotyczący rozpoznania i działań profilaktycznych Śląskiej Policji w zakresie zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznych w województwie śląskim.

Celem Falochronu jest przede wszystkim integracja i koordynacja działań wszelkich służb, instytucji oraz organizacji podejmujących działania na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży i rozwiązywania problemów społecznych w województwie śląskim. Jednym z elementów Falochronu jest również podniesienie kompetencji i umiejętności wychowawczo – profilaktycznych nauczycieli zaangażowanych w takie działania na terenie szkół i placówek. Podejmowane działania w tym obszarze mają być zakończone stworzeniem Szkolnych Falochronów, które otoczą młodego człowieka siecią wsparcia.

Koordynatorem działań w projekcie jest Maria Bernad doradca metodyczny ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Katowicach – psycholog szkolny w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach.

 

Galeria zdjęć: