Ruszył Falochron na Śląsku!

Do projektu przystąpiło 117 nauczycieli z 32 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Katowic, Gliwic i Siemianowic Śląskich, którzy od października 2011 roku do marca 2012 roku będą uczestniczyć w 25-godzinnym szkoleniu Wygrać młodość …czyli jak przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży. Falochron dla Śląska.

Projekt zakończy się stworzeniem Szkolnych Falochronów, czyli zbudowaniem przyjaznego środowiska wychowawczego, polegającego na wdrożeniu działań dających zadowolenie i służących zaspokajaniu ważnych potrzeb rozwojowych młodych ludzi.

Dr hab. Jacek Kurzępa – prof. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, jako twórca Falochronu dla Dolnego Śląska, skierował do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych list, w którym sekunduje jego rozwojowi na Śląsku i przygląda się jego ewolucji. Przy okazji wyraził nadzieję, że otwarta na nowe wyzwania postawa nauczycieli przyczyni się do rozwoju projektu w śląskich szkołach.

Opublikowano Kategorie Aktualności