Powstały Szkolne Falochrony w Jaworznie

Odbyła się konferencja podsumowująca projekt Falochron dla Śląska w Rybniku. Miała ona miejsce w Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie 9 grudnia 2015 roku.

Zorganizowana została przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, wzięli w niej udział dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy z jaworznickich szkół. W konferencji uczestniczyły Pani Małgorzata Helbin-Więcek – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Krystyna Bojęś – Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.

W sumie w konferencji uczestniczyło 50 osób.

Następujące szkoły realizowały projekt oraz zbudowały Szkolne Falochrony: