Zaproszenie na superwizję

W ramach sieci współpracy i samodoskonalenia mam zaszczyt zaprosić na spotkanie w ramach realizacji projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych u młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Celem spotkania jest:

  • zapoznanie się z nowymi narzędziami diagnostycznymi dla uczniów, rodziców i nauczycieli, które mogą posłużyć opisowi czynników chroniących oraz czynników ryzyka w szkole/placówce;
  • planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii z 18 sierpnia 2015.

Spotkanie się odbędzie w dniu 6 czerwca 2016 r. w godz. 15:00 – 17:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21.

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału mailem lub telefonicznie.

Koordynator projektu:

Magdalena Wieczorek – nauczyciel-konsultant
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail: mwieczorek@metis.pl

 

Był rok 2009 i wtedy zaczęła nas dręczyć myśl, jak wspomagać nauczycieli, wychowawców wobec zmieniających się uwarunkowań wychowawczych. Jak reagować, jak właściwie myśleć o skutecznym wychowaniu, ale też o towarzyszeniu tym, którzy stają na pierwszym froncie kontaktów z młodzieżą. Coraz częściej pojawiały się rozmowy, wskazujące na nieadekwatność wychowawczych standardów wobec tego, co widzimy wokół.

ROM-E Metis w Katowicach, jako Ośrodek wdrażający projekt FALOCHRON DLA ŚLĄSKA – pragnie nadal dzielić się myśleniem, które towarzyszyło nam na początku.

Nasze doświadczenia pracy w szkołach, z pedagogami, psychologami szkolnymi, nauczycielami oraz wychowawcami w ramach prowadzonych szkoleń, wyzwoliły w nas potrzebę poszukiwania skutecznych rozwiązań – na miarę współczesnych czasów. Zaczęły się rozmowy w zespole konsultantów ROM-E Metis w Katowicach, poszukiwanie modelu pracy, wczytywanie się w diagnozy zjawisk związanych ze zmianami w funkcjonowaniu młodzieży, wsłuchiwanie się w refleksje różnych wychowawców.

Towarzyszyła nam cały czas myśl, że to co chcemy zrobić, to wspólnie stworzyć model działań z jednej strony chroniący młodych ludzi przed zagrożeniami, a z drugiej pobudzający ich do takiej aktywności, która zapełni tę przestrzeń ciekawości, czasem nudy, a czasem przestrzeń jakichś trudnych doświadczeń – czymś dobrym, twórczym, bezpiecznym.

W podejmowanych działaniach towarzyszy nam myśl Ks. Józefa Tarnawskiego: "Chodzi bowiem o to, aby młodość wygrać! Bo od młodości zależy dalszy kształt całego życia…". Takie myślenie o budowaniu wizji wychowania młodych stała się podstawą konstrukcji Falochronu śląskiego.

Zależy nam na tym, by przez realizację tego projektu zbudować coś, co pokaże młodzieży (poprzez wspieranie, szkolnych realizatorów Falochronów, jakimi są nauczyciele i wychowawcy) – jak iść przez różne sytuacje życiowe, by wygrać młodość…

Podsumowując nasze myśli – w zamierzeniu autorów projektu konstruowane Falochrony lokalne mają być odpowiedzią na:

  • nabrzmiewające problemy młodzieży, specyficzne dla danego środowiska,
  • pojawiający się nieraz brak w życiu młodych – dorosłych wzorów,
  • bezradność rodziców wobec pojawiających się czy rosnących trudności.

Indywidualne, szkolne Falochrony – to pomysł na nową jakość profilaktyki.

Zaangażowanie wielu środowisk wychowawczych, wzajemne poszukiwania dobrych rozwiązań, a także model pracy – stały się podstawą naszych działań, do których pragniemy wspólnie z Państwem powrócić.

Zapraszam serdecznie

Opublikowano Kategorie Aktualności