Powstały Szkolne Falochrony w Bydgoszczy

13 grudnia 2016 r. w kinie "Jeremi" w Bydgoszczy odbyła się konferencja, na której została podsumowana I edycja projektu profilaktycznego pt.: "Falochron dla Bydgoszczy".

Organizatorem była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach oraz Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. W konferencji udział wzięło 35 osób, w tym Pan Stefan Pastuszewski – przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Bydgoszczy, Pani Jolanta Metkowska – dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty, Pan Rafał Zwoliński – główny specjalista Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele ze szkół i placówek biorących udział w projekcie, jak również zainteresowani udziałem w kolejnych edycjach.

Podczas konferencji dyrektor poradni Hanna Łyszkiewicz-Krupa przedstawiła wyniki zbiorcze badań ankietowych bydgoskich szkół na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. W raporcie uwzględniono wyniki ankietowania 2026 osób: 1068 uczniów, 662 rodziców i 296 nauczycieli. Następnie realizatorzy projektu przedstawili Szkolne Falochrony:

Pani Magdalena Wieczorek z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach wygłosiła wykład pt.: "Żeby wartości nabrały wartości…" i podziękowała szkołom za udział w projekcie.

Falochron dla Bydgoszczy został wdrożony na podstawie Falochronu dla Śląska. 12 grudnia 2016 r. w PPP nr 2 ruszyła II edycja projektu. Falochron będzie również wdrażany przez 2 lata w wymiarze ogólnopolskim przez Stowarzyszenie na rzecz Konstruktywnych Relacji MIĘDZY LUDŹMI (zakończyły się szkolenia dla instruktorów z 16 województw).

  Szkolny Falochron dla Bydgoszczy - podsumowanie I edycji (735,0 KiB)

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Konferencja oświatowa pt: "Wartości i postawy w wychowaniu i profilaktyce"

 

Falochron w Bydgoszczy - nauczyciele